CAT

ES

projectes

PRODUCCIÓ CARTOGRÀFICA

Tractament de dades espacials

Un dels serveis més oferim i que realitzem des de l’inici de Thigis és la producció cartogràfica. Oferim la captura, georeferenciació, presentació i tractament de dades espacials amb eines estàndards, però també l’anàlisi i modelització espacials: monitoratge d’entorns, escenaris 3D, geoprocessos i reproducció casuística amb component temporal.

  • Producció cartogràfica de petit i gran format. Automatització de la producció seriada.
  • Combinació d’informació cartogràfica física (paper, o formats digitals clàssics) amb suports on-line (visors web, models 3D) per multiplicar el valor de les dades.
  • Generació i explotació de models. Geoprocés i anàlisi espacial avançada.
  • Processos i construcció de metadades d’acord amb la Directiva INSPIRE.

Hem dut a terme sèries cartogràfiques per diferents Estudis d’Impacte Ambiental, Plans de Vigilància Ambiental, Plans d’Ordenació de Recursos Naturals i tota mena d’estudis associats al règim de protecció del medi ambient per a múltiples clients, tant de l’administració pública com per a consultories que externalitzen aquest servei, reduint les seves despeses i obtenint productes amb valor afegit.