CAT

ES

DANIEL HERNÁNDEZ
LÓPEZ

Geògraf. Tècnic Superior en Tecnologies de la Informació Geogràfica.

LAIA SERRA
SELLARÈS

Ambientòloga. Diplomada en cultura de pau. Màster en mediació familiar i comunitària. Doctora en Relacions Internacionals.

XAVIER SERRA
SELLARÈS

Oceanògraf. Tècnic Superior en Tecnologies de la Informació Geogràfica.

SUSANNA ORRI
SUCARRATS

Ambientòloga. Tècnica Superior en Enginyeria Ambiental.

Thigi (Rhus natalensis). Considerat un arbre de la pau pels Kikuyu (Kenya). Per a trobar solucions als seus problemes es sentaven al seu voltant i allà deliberaven fins a arribar a un resultat de forma consensuada.