CAT

ES

projectes

GEOLIGHT

Sistema de gestió de l'enllumenat públic

El 2015 se’ns demana el desenvolupament d’un sistema de gestió de l’enllumenat públic que abasti tots els dominis involucrats en el dia a dia de l’operador de manteniment i de les Administracions subsidiàries responsables del seu correcte funcionament. Aquest sistema està altament basat en la posició dels elements, una propietat que s’utilitza per etiquetar-los i que permet ser interpretada des dels dispositius mòbils de múltiples maneres.

Entre les característiques principals destaquem:

  • plataforma web i mòbil
  • funcionament basat en geolocalització, permetent una gestió de l’inventari i de les incidències molt àgil
  • Interfície intuïtiva
  • Monitoratge en temps real
  • Perfils d’accés diferenciats: administració, treballadors/es, gestors, etcètera.

El seu motor és una base de dades de caràcter espacial amb la que interactuen els diferents components (App, web i SIG) per realitzar-hi funcions específiques. Des del 2015 Geolight no ha parat de créixer i actualment,  l’utilitzen diferents municipis i empreses del sector,  donant cobertura al manteniment de més de 150.000 punts de llum arreu de l’Espanya.

Descubrir més