CAT

ES

projectes

ExoticApp

App i SIG per a la detecció precoç i gestió d'espècies exòtiques

Una de les principals amenaces per als ecosistemes del Delta de l’Ebre és la proliferació d’espècies exòtiques, introduïdes al medi de manera voluntària o no, i causant d’un important nombre d’impactes ambientals, econòmics i fins i tot socials. El 2013, en col·laboració amb el LIGIT i l’IRTA, desenvolupàvem ExoticApp, una eina d’ús intern per als tècnics del departament de sistemes aquàtics de l’IRTA, amb la qual georeferenciar focus d’aquestes espècies.

ExoticApp és una plataforma SIG que permet la captura de dades georeferenciades sobre el terreny, mitjançant dispositius mòbils amb sistema operatiu Android, integrada en un visor SIG-Web, per a la seva visualització i edició. L’App permet enviar registres fotogràfics i informació alfanumèrica associada a una posició directament a una base de dades espacial que s’explota a través d’un Sistema d’Informació Geogràfica de codi obert.

La principal característica d’aquest segon component és una classe topològica que fa un triatge automàtic dels registres entrants basat en la posició dels mateixos respecte a la cartografia vectorial proporcionada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Així doncs, una espècie pròpia d’un ecosistema aquàtic no pot localitzar-se més enllà d’una distància d’influència o buffer a partir dels polígons que defineixen el seu hàbitat, descartant-se automàticament.