CAT

ES

projectes

AtmOOs

Educació i ciència ciutadana sobre contaminació atmosfèrica i mobilitat

El setembre de 2017, en el marc de la setmana per la mobilitat segura i sostenible, el Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona ens plantejava el repte de fer efectiva la demanda que havia sorgit a través dels pressupostos participatius de treballar la contaminació atmosfèrica a través dels instituts.

Per fer la proposta ens vàrem plantejar diferents reptes, premisses i supòsits:

  • El principal problema de contaminació atmosfèrica a l’Eixample és el trànsit rodat.
  • Els principals desplaçaments que es produeixen a l’Eixample no són per desplaçaments interns, sinó deguts a moviments més amplis dins de la ciutat.
  • Els alumnes dels instituts són un factor clau per educar en la mobilitat sostenible i els impactes de la contaminació atmosfèrica, però probablement són persones més afectades per la problemàtica que no pas causants d’aquesta. Per aquest motiu podia ser interessant que els alumnes passessin de ser receptors d’informació a veure’s involucrats com a corresponsables de la problemàtica i generadors d’aquesta per la seva posterior anàlisi.
  • Actualment, tenim múltiples tecnologies que optimitzen processos participatius, tant en l’estadi de la recollida d’informació com pel que fa a la seva comprensió, així com eines que ens permeten representar-la a temps real i analitzar-la des d’un vessant estadístic i de distribució cartogràfica. Aprofitem aquests recursos i creem una plataforma que emmagatzemi les dades i les posi a disposició dels agents implicats (alumnes, centres i administració).

Així doncs, tenint en compte que la contaminació atmosfèrica és un problema de ciutat, podem implicar als alumnes de l’Eixample en el desenvolupament d’una prova pilot de ciència ciutadana que ens permeti recollir dades dels patrons de mobilitat i inferir-ne les emissions de contaminants generades, reproduïble en altres àmbits.

Neix AtmOOs

AtmOOs combina l’ús de les noves tecnologies amb l’àmbit de la sensibilització ambiental i les plataformes de difusió del coneixement per treballar la contaminació atmosfèrica associada a la mobilitat escolar. Alhora, aquest treball de ciència ciutadana és una magnífica oportunitat pedagògica, ja que posa a l’abast dels alumnes les dades que ells mateixos han generat per poder-les treballar i analitzar. Aquestes dades s’exploten mitjançant recursos web, disponibles sense cap restricció d’ús, que permeten fer un treball interdisciplinari adequat a qualsevol nivell d’edat i tan extens com els corresponents equips docents desitgin.

I el més important: les dades generades conformen una diagnosi detallada i extensa de les pautes de mobilitat d’un important grup de població que cada dia efectua un volum de desplaçaments significatiu. El format espacial amb el qual AtmOOs recull aquestes dades permet utilitzar-les per una anàlisi tècnica, sota una òptica de gestió de ciutat.

Consulta la proposta de valor d’AtmOOs Academic per veure amb més detall el seu funcionament i les modalitats disponibles d’ús.

AtmOOs ha anat creixent, de manera que actualment tenim tres plataformes:

AtmOOs Academic: la primera plataforma, destinada als centres educatius.
AtmOOs Labor: plataforma destinada a entorns laborals.
AtmOOs Events: plataforma per esdeveniments o equipaments on es fa una anàlisi puntual dels patrons de mobilitat associats a l’equipament o espai.

 

En aquesta línia del temps pots veure l’evolució d’AtmOOs.

Premi a la innovació en mobilitat – Premi Mobilicat 2019 –

Finalista idea transposada en producte – Ajuntament de Sabadell 2018 –